Viool

De viool is een snaarinstrument met vier snaren. De klank wordt gemaakt door de snaren met een strijkstok te laten trillen, of door te “plukken” met de vingers (pizzicato). De houten klankkast versterkt het geluid van de trillende snaren. Met de vingers op de snaren wordt de lengte van de snaar bepaald, en daarmee dus de klank.

Muziekstijlen

Violen worden in alle muziekstijlen gebruikt: klassiek, romantiek, barok, maar ook popmuziek.

Gebruik in klassieke muziek

Soms speelt de violist een stuk solo, maar in de meeste gevallen samen met een hele groep violisten. De viool legt dan de basis waarop een ander instrument, zoals de hobo, klarinet of een solerende violist de lead krijgt. Op vioolles leer je dit allemaal.